Myslíme na přírodu, pojďte s námi

12. září 2023 ∙ 1min čtení

Na rašeliništích a obecně v mokřadních biotopech je nejrozmanitější život na světě. Několik staletí se těžila pro svou výhřevnost na topení, v současnosti se těží hlavně pro výrobu substrátu. I přes všechny rekultivace vytěžených ploch, se rašelina špatně obnovuje. Jsme si dobře vědomi cennosti tohoto přírodního bohatství, a proto ho chceme zachovat i pro další generace. V budoucnu bude rašelina stále více nedostupnější a dražší surovinou. Využívání jiných obnovitelných zdrojů bude proto nutností.

V našich podmínkách se na základě desetiletí trvajících výzkumů ve spolupráci s univerzitami jeví jako nejvhodnější dřevní vlákno a kvalitní výběrové komposty z ověřených a chemicky neznečištěných zdrojů. Jelikož jsme si dobře vědomi jedinečnosti rašeliny, rozhodli jsme se, že od podzimní sezóny 2023 budeme ve všech hobby substrátech a zeminách nahrazovat část rašeliny nejen komposty, ale i dřevním vláknem organicky stabilizovaným dusíkem.

Toto dřevní vlákno zvyšuje v substrátech vzdušnou kapacitu, tedy snižuje přemokření a sléhavost substrátů. Navíc snižuje objemovou hmotnost. Důležité je i zachování cenové dostupnosti substrátů pro naše zákazníky.

Naše hobby substráty a zeminy budou i nadále obsahovat část rašeliny jak tmavé, tak bílé, ale zároveň budou doplněny o dřevní vlákno, komposty a další příměsi, vše v optimálním složení, aby se docílilo efektivního pěstování konkrétních rostlinných druhů.

Pozitivní přístup k přírodě je pro nás důležitý, pojďte do toho s námi.


Ing. Petra Máslová Dvořáková, vedoucí marketingu

 Logo Myslime na prirodu 04