VOP pro MO

Obchodní podmínky
   Práva a povinnosti prodejce
   Práva a povinnosti kupujícího

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávajícím je společnost Rašelina a. s., Na Pískách 488, 392 01 Soběslav, IČ: 60071214, DIČ: CZ60071214, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 620.
 1. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že již objednatel zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.
 2. V případě, kdy prodávající zjistí, že není schopen dodat zboží nebo je schopen dodat objednávku jen částečně nebo v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena bez zbytečných odkladů na jeho účet.
 3. Prodávající vyřizuje závaznou objednávku a odesílá objednané zboží na adresu v objednávce uvedenou v nejbližším možném termínu. Pokud není požadované zboží v době přijetí objednávky skladem, zůstává objednávka v evidenci a bude vyřízena ihned po dodání zboží na sklad.Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí dvou hodin od jejího přijetí prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím bude kupujícímu oznámeno zasláním na jeho e-mailovou adresu.
 4. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami elektronického obchodu společnosti Rašelina a. s., a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost kupujícího podle bodu 2.4. je prodávající povinen údaje o tomto kupujícím vymazat z databáze zákazníků elektronického obchodu.
 5. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.2., prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 6. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Na veškeré zboží je poskytována dvouletá záruční lhůta.
Prodávající expeduje zboží pouze po České republice.

2. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží, případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 3. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat prostřednictvím e-mailu obchod@cims.cz obchodu společnosti Rašelina a. s., do dvou hodin od jejího odeslání.
 4. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků elektronického obchodu společnosti Rašelina a. s., a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno kupujícího.
 5. Pokud se kupující s prodávajícím dohodne na přístupu k serveru chráněném uživatelským jménem a heslem, zavazuje se kupující chránit tyto údaje před třetími osobami. Případné zneužití těchto informací jde k tíži kupujícího.
 6. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Vrácené zboží by mělo být zaslané zpět nejlépe neporušené v originálním obalu.
Uvedené ceny jsou platné v momentě objednávky a pouze pro nákup přes Eshop. Ceny v podnikové prodejně se mohou lišit.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.